• Mechanical Engineering
  • Mechanical Building
  • Mechanical Engineering
  • Society of Mechanical Engineers Batch:2010-2014
  • Guest Talk on Wind Turbine Generators
Welcome to Department of Mechanical Engineering

Year of Passing (B.Tech) Name of the Student Name of the Competitive Examination
2015 Deepak Kumar Sinha Examiner of Patents and Design Under Ministry of Commerce and Industry
2015 Susanta Ku.Pradhan GATE 2015
2015 Priyabrata Behera GATE 2015
2015 Padmaranjan Maharana GATE 2015
2015 Nitesh Ku gupta GATE 2015
2015 Biswajit Dash GATE 2015
2015 Ashish Senapati GATE 2015
2015 Rajesh Ku Mishra GATE 2015
2015 Ankit Ray GATE 2015
2015 Sashi Ranjan GATE 2015
2015 Anshu Raj sinha GATE 2015
2014 Sarthak Dash CAT 2013
2014 Ruchik Mohanty CAT 2013
2014 Anvesh Killamsetty CAT 2013
2014 Shrabani Sailaja Tripathy CAT 2013
2014 Aurovinda Mohanty XAT 2013
2014 Bibhudatta Bhuyan GATE 2014
2014 Anup Kumar GATE 2014
2014 Deepak Kumar Sinha GATE 2014
2014 Aurovinda Mohanty GATE 2014
2014 Himansu Sekhar Sahu GATE 2014
2014 MD Parwaj Meman GATE 2014
2014 Ayush Lal Das GATE 2014
2014 Vikash Kumar Pandey GATE 2014
2014 Rahul Kumar Bittu GATE 2014
2014 Anindita Rout GATE 2014
2014 Santosh Kumar Patro GATE 2014
2014 Pradeep Kumar Barik GATE 2014
2014 Soumya Ranjan Behera GATE 2014
2014 Shrabani Sailaja Tripathy GATE 2014
2014 Abhilash Mishra GATE 2014
2014 K Venketesh GATE 2014
2014 Raman Kumar GATE 2014
2013 Sourav Kumar Patel GATE 2013
2013 Priyabrata Senapati GATE 2013
2013 Setu Suman GATE 2013
2013 Rakesh Shandilya GATE 2013
2013 Pritam Pradhan GATE 2013
2013 Siva Rama Krishna B BARC 2013
2013 Mimosha Dash Entrance examination & Interview of NIT, Rourkela
2013 P N Juvee Symbiosis National Aptitude Test (SNAP 2013)
2013 Ajit Kumar GATE 2013
2013 Debasish Kar GATE 2013
2013 Tanmaya Ranjan Mishra GATE 2013
2013 Ruby Pattnaik GATE 2013
2013 Krishna Chandra Patra GATE 2013
2013 Ranjit Kumar Samal GATE 2014
2012 Sambeet Mohapatra GATE 2012
2012 Sobhan Kumar Biswal GATE 2012
2012 Deepak Kumar Behera GATE 2012
2012 Choudhary Subhrajit Nanda SAIL 2013
2012 Sunil Kumar Sabat NPCIL 2013
2012 Pankaj Kumar GATE 2013
2012 Jitendriya Bhoi GATE 2013
2011 Himanshu Sekhar NPCIL 2011
2011 Saurabh Prasad GATE 2012
2011 Vivek Sahoo GATE 2012
2011 Asit Behera GATE 2012
2011 Satyajit Kamila GATE 2012
2011 Kumar Piyush CAT 2012
2011 Akchhay Kumar GATE 2011
2011 Nikhil Singh Build India Scholarship Scheme (L&T India)
2011 Nihar Ranjan Sahoo Build India Scholarship Scheme (L&T India)
2010 Tapan Kumar Pradhan GATE 2010
2010 Soumitra Sahu JMET 2011
2010 Sandeep Bhoi GATE 2011
2010 Manoj Kumar Mohanta GATE 2011
2010 Sonali Sonam Mohanty GATE 2010